Datum för årsmöte

Datum för årsmöte 2021 har fastställts till onsdagen den 28 april. Kallelse har utsänts till medlemmarna.  Samtidigt hålls den årliga konstutlottningen.

Vi hoppas kunna genomföra årsmöte och utlottning utomhus. Om för många anmäler sig, planerar vi att genomföra arrangemanget antingen digitalt eller vid senare tillfälle. Besked lämnas senast den 25 april.