Styrelsesammanträde

Vad vill du göra i höst? Hör av dig till någon i styrelsen.

Styrelsens sista sammanträde innan sommaren äger rum den 14 juni kl 15-16. Då planerar vi för höstens aktiviteter. Om du har önskemål eller förslag, hör av dig till någon i styrelsen senast samma dag.